• pyntebilde

Hva er en chatbot?

En chatbot er et automatisert kommunikasjonsverktøy på nett der brukeren kan få umiddelbar respons istedenfor å vente eller lete seg gjennom nettsiden. Ved bruk av maskinlæring og trening forbedres chatboten kontinuerlig. Den gjør din bedrift mer tilgjengelig for kunder, medarbeidere, medlemmer eller brukere, døgnet rundt. Integrasjoner gjør at chatboten også kan hjelpe med å skape salgsleads og effektivisere prosesser.

Hva kan en chatbot brukes til?

En chatbot kan ha flere bruksområder. Felles for alle er at den tar for seg repetitive arbeidsoppgaver og svarer på spørsmål. Ved hjelp av RPA og integrasjoner kan den innhente ulike typer informasjon og utføre enkle oppgaver.

 • Kundeservice

  Ta for seg eksterne kundehenvendvendelser, som å respondere på spørsmål, informere eller utføre enkle handlinger ved etterspørsel fra kunden. 

 • Brukerstøtte & support

  Fungere som et døgnåpent support-system. Om det er kunder, klienter eller brukere kan den hjelpe til med å umiddelbart svare på spørsmål om programvare, systemer, innenfor ulike fagfelt. Forklare hvordan ting fungerer og hva en skal gjøre når noe ikke fungerer.

 • FAQ

  Gi svar på oftest stilte spørsmål og du får oversikt over hva disse er for å bedre kommunikasjonen på nettsiden din. Hjelper med å gjøre det enkelt å finne frem til riktig informasjon raskt.

 • Internkommunikasjon

  Svare på spørsmål innenfor eventuelle HR-systemer. Gi råd, informasjon og oversikt over lover, regler og betingelser.

 • Onboarding

  Lære opp nye ansatte. Enten som trening eller for å svare på spørsmål de måtte ha om bedriften istedenfor å måtte kontakte overordnede.

 • Markedsføring og salg

  Konvertere brukere til kunder ved å la chatboten selge og gi god informasjon om produkter og tjenester. Du kan legge inn tilbud, nyheter og bruke kanalen til å styrke merkevaren din.

 • Faglig

  Inneholde kunnskap innenfor spesifikke fagfelt. Føre opplæring for ansatte, brukere eller medlemmer om temaer de er usikre på eller har spørsmål til.

 • Nettsideguide

  Gjøre det enkelt å finne frem på omfattende nettsider. Samle hele nettsidens innhold inne i chatboten og legge inn oversiktlige knapper. På denne måten kan brukeren lese og navigere seg gjennom alt innenfor chatvinduet i tillegg til å få svar på spørsmål.

Ta kontakt med oss for å vite mer
om hvordan en chatbot kan tilpasses ditt behov.

Fordeler med chatbot

Chatbot er en automatisert løsning, men som trenger vedlikehold og trening. Noe tid og innsats må til for å videreutvikle en god robot, men fordelene er mange. Kommunikasjonskanalen forenkler og bedrer brukeropplevelsen, samtidig som du frigjør kapasitet ved å la teknologien ta seg av repetitive oppgaver og utføre enkle handlinger.

 • Enkel å integrere

  Løsningen vår er er utviklet for å kunne passe med ulike funksjoner og andre programvarer. Du kan enkelt sette inn ønskede funksjoner ved hjelp av vår kobling og koordinere med egne systemer.

 • God brukervennlighet

  Vi har designet vår programvare Simplifai Studio med tanke og intensjon om at det skal være enkelt ned til den minste lille detalj. Ingen koding eller teknisk bakgrunn skal være nødvendig for å utvikle eller bruke din egen chatbot.

 • Ubegrenset kapasitet

  Chatboten kan håndtere mange kunder av av gangen, uten ventetid, hele døgnet.

 • Økt produktivitet

  Få ting gjort ved å la de enkle oppgavene utføre seg selv, slik at du heller kan legge fokus på andre, mer komplekse områder.

 • Innsikt i kundedialog

  Få nyttig innsikt i din målgruppe. Vi fører oversiktlig statistikk over hva kundene/brukerne oftest spør om som kan gi verdifull informasjon for videreutvikling basert på dataen som samles opp.

Våre funksjoner

Kontekstforståelse

Med fleksibel kontekstforståelse kan chatboten holde tråden i samtalen og huske hva du skrev, selv etter små digresjoner av temaskifte. Chatboten vil forstå konteksten dersom kunden skriver uspesifikt «Hvor mye koster den» eller «Hvor er det».

Eksempel på kontekstforståelse

Entiteter

Forbedrer chatbotens forståelse og brukervennlighet ved at den kan hente ut mer informasjon i samme melding. Et eksempel på en entitet kan være byer. Chatboten kan da gi nyanserte svar som er tilpasset den respektive byen brukeren spør om.

Entities example

Visuelt integrasjoner

Integrasjoner

Med fokus på automasjon av oppgaver er vår løsning utviklet spesielt for integrasjoner med andre systemer. Med eller uten API, tilbyr vi en helhetsløsning med full støtte og assistanse for å bygge gode integrasjoner. Om dette ikke er ønskelig, kan vi benytte RPA-teknologi for å gi boten tilgang og evne til å utføre oppgaver.

Synonym eksempel


Synonymer

Synonymer forenkler treningen til chatboten. For eksempel istedenfor å måtte skrive begge trenings-eksemplene: «kan jeg snakke med et menneske» og «kan jeg snakke med en person», legger vi inn at person=menneske, slik at du bare trenger én av de. Du kan også velge synonymer tilpasset ditt firma.


Samtaleflyt: «Drag & Drop»

Vår «drag & drop»-funksjon i samtaleflyten gjør at du enkelt kan flytte, sortere og omstrukturere responsene. Plasseringen til de såkalte nodene, har noe å si for hvordan boten «tenker». Rekkefølgen, og måten de er organisert på gjør at den lettere kan jobbe seg frem til riktig svar. 

Noen av våre ferdige chatboter

Under ser du 3 eksempler på våre nyutviklede chatboter klare for salg. Disse er ferdig trente, og kan implementeres raskt på enhver nettside. Ta kontakt med oss for å booke en uforpliktende demo.

Elektriker-bot

I et samarbeid med landsforeningen Nelfo har vi laget et utvalg av chatboter for elektriker bedrifter.  Du kan også finne chatboten Ella, på Nelfo sin nettside som dekker det meste innenfor fagforeningen.

Nettbutikk-bot

  Svare på FAQ

  Sende e-post

  Hjelpe med betaling, retur, sporing, reklamasjon++

  Koble til nettbutikk og dine systemer

Telecom-bot

  Svare på FAQ

  Sende e-post

Abonnement, dekning, faktura og BankID++

Kobles til dine systemer og e-post

This post is also available in: Engelsk

X
X