Din in-house automasjonspartner

Valgt av sentrale kunder:


Automatisering selv små deler av arbeidsprosesser kan frigjøre stor arbeidskapasitet samtidig som kostnadene reduseres. For Norge vil automatisering av bare 10% av dagens jobber frigjøre ca 10 mrd. Euro årlig.


telephone-operator.png

Kundesupport
Økt responsivitet og mer fornøyde medarbeidere.

Payback innen 3-6 måneder

Fakturaprosessering
Forbedret cash flow og eliminere mennesklige feil.

Lønnsomt fra dag 1

Regnskap, rapportering og kvalitetskontroll
Økt effektivitet og lavere kostnader.

Lønnsomt fra dag 1


Simplifai bistår bedriftsledere med anskaffelse av digitale løsninger, samtidig som vi holder helhetlig syn på organisasjonen og målene deres.

  • Global tilbyder av helhetlige automasjonsløsninger for arbeidsprosesser

  • Bygger markedsledende bransjeløsninger

  • Teknologiuavhengig portfølge med 70% egenutviklede produkter

  • Rådgiver for kundens toppledelse


Kontakt oss!

Ta kontakt for å se hvordan automasjon kan gi verdi til din bedrift.

Web bn.jpg

Bård Myrstad

CEO
Tel: +47 415 03 263
Email: bard.myrstad@simplifai.ai

Miriam Øyna

Chatbot Manager
Tel: +47 417 50 477
Email: Miriam.Oyna@simplifai.ai

Erik Leung

COO / Head of Cognitive Solutions
Tel: +47 908 12 348
Email: erik.leung@simplifai.ai