Åpenhetsloven

Generelt

Simplifai AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Enhver har derfor ved skriftlig forespørsel rett til å få innsikt i hvordan virksomheten håndterer dette (informasjonsplikt).

Det er viktig at alle ansatte i Simplifai har gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og forretningspartnere.

Simplifai er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet med tilhørende verdikjeder for å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer.

Resultatene av aktsomhetsvurderingene skal være tilgjengelig for offentligheten gjennom en årlig rapport.

Den siste rapporten finner du her:

Åpenhetsrapport 2023

Informasjonsplikt

Henvendelser og spørsmål knyttet til Simplifai sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til hello@simplifai.ai og vil bevares senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt.

Mer informasjon om åpenhetsloven, informasjonsplikt og retten til innsynsbegjæringer finner du på Forbrukertilsynets nettsider