Revolusjoner dataarkivering og tilgjengelighet med AI 

Enkel tilgang til nødvendig informasjon. 

Navigering av utfordringer med digital postarkivering 

Digital transformasjon er avgjørende i både privat og offentlig sektor for å effektivisere innbyggertjenester. Dagens arkiveringssystemer faller bak. 

 • 70 % av viktig informasjon er ikke riktig arkivert 
 • 1/3 av pengene som årlig brukes på arkivering kan spares med bedre systemer 
 • 25 % av all viktig informasjon i offentlig saksbehandling går tapt på grunn av dårlige arkiveringsrutiner 

Enkel arkivering 

Effektiviserer ansattes administrasjon og arkivering av e-poster og vedlegg ved å automatisere klassifisering og informasjonsindeksering. 

Tilgjengelighet for alle 

Sikrer søk og tilgjengelighet for både ansatte og innbyggere ved å lagre data i et sikkert, organisert og søkbart arkiv. 

Best i klassen etterlevelse 

Sikrer datasikkerhet og personvern med GDPR og ISO/IEC 27001:2013-kompatibel programvare, etter “privacy by design”-tilnærming. 

Tilbakemelding fra kunder 

“Ansatte i offentlig sektor må forholde seg til flere ulike gamle og nye systemer som gjør arkivering svært tidkrevende. Som et resultat er det ofte ikke nok tid i en travel hverdag. Det er et samfunnsproblem at manglende arkivering påvirker fellesskapets mulighet til å granske politiske vedtak og prosesser, og statlig og kommunal saksgang. Åpenhet er avgjørende for tillit til demokratiske prosesser, og god arkivering legger til rette for dette.” 

Daniel Kohn
Daniel Kohn Chief Commercial Officer, Simplifai

“Simplifai gjorde klokt i å designe Simplifai Arkivar som et beslutningsstøtteverktøy, i stedet for et helautomatisert verktøy. Vår vurdering er at offentlige aktører har lov til å bruke den til å støtte arkivering og arkivering av beslutninger. De som kan prøve å utvikle eller bruke en helautomatisert variant, vil imidlertid trolig møte en juridisk utfordring.” 

Kaja Breivik Furuseth  Juridisk fagdirektør i Datatilsynet 

“Sikkerhet og personvern er områder hvor vi må være kompatible, vår erfaring er at Simplifai fremstår, både løsningsmessig og i kompetanse, moden og proaktiv på disse områdene.” 

Thomas Dinhoff Pedersen  CIO i Eika Forsikring 

Vi introduserer Simplifai Arkivar 

Sørg for at viktige elementer lagres riktig gjennom automatisert arkivering og journalføring. Simplifai Arkivar gir deg mer kontroll samtidig som du sparer verdifull tid. 

Pioneering Data Privacy through Rigorous GDPR Adherence

Hjelper administratorer å velge hvilken korrespondanse som skal arkiveres og legges inn i den offentlige journalen 

Ved å bruke kunstig intelligens støtter Simplifai Arkivar saksbehandlere i å håndtere den økende mengden dokumentasjon som kommer via e-post. Ved å automatisere journalføringen og arkiveringsprosessen sikrer den forsvarlig, ansvarlig og lovlig arkivering. 

Overholdelse og databeskyttelse ved design 

Datatilsynet har validert Simplifai Arkivar for bruk i offentlige institusjoner. 

Cutting-edge, value-driven, ground-breaking

Simplifai Arkivar som et beslutningsstøtteverktøy – Slik fungerer det 

Løsningen består av tre moduler. Før den foreslår hva du skal gjøre med en e-post, vurderer hver modul ett av følgende spørsmål: 

 • Er e-posten personlig? 
 • Skal e-posten føres inn i journalen? 
 • Bør e-posten arkiveres? 
 • E-postbehandling 

Hver e-post vil bli merket tilsvarende for å avgjøre om den oppfyller kriteriene for inkludering i arkivet og offentlig journal. 

Når administrator er enig i vurderingen, kan e-posten merkes i kategorien “Arkivering OK”. 

Administratoren kan enten personlig arkivere e-posten, eller at all e-post merket med “Arkivering OK” blir arkivert av Simplifai Arkivar neste natt. 

Det kan legges til spesifikke regler som fritar bestemt innboksinnhold fra å bli behandlet, for eksempel fritak for enkelte avsendere eller enkelte stikkord i emnefeltet eller e-postteksten. 

Outlook-widget – du bestemmer 

Administrasjonsgrensesnitt 
Kan slås av/på 
Sett tidsplan for aktivering av Simplifai Arkivar 
Spesifiser e-poster som skal ekskluderes  
Godkjenn/juster forslag  

Forhåndstrent språkmotor 

Utviklet i samarbeid med Arkivverket 
Kan tilpasses gjennom trening 
I stand til å identifisere: 
Hva som skal arkiveres 
Hva som bør publiseres i offentlige tidsskrifter 

Integrert med arkiveringssystem 

Vi kan integrere Simplifai Arkivar for ditt arkiveringssystem, følgende kan utføres: 
Arkivering (både e-poster og vedlegg) 
Legg til metadata i arkiverte vedlegg 

Datatilsynet validerer Simplifai Arkivar som en fullstendig kompatibel løsning 

Simplifai Arkivar ble først utviklet i samarbeid med Arkivverket gjennom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin STARTOff-ordning. Datatilsynet vurderte om løsningen er i samsvar med nasjonale databeskyttelsesbestemmelser for å la AI håndtere offentlig post.  

 • Offentlige institusjoner har hjemmel for å bruke løsningen for beslutningsstøtte med arkivering og journalføring 
 • Demokratiske verdier som ligger i forsvarlig journalføring og arkivering er sikret 

Gi teamet ditt automasjon for å optimalisere effektiviteten  

Trondheim var den første kommunen i Norge som brukte vår AI-løsning for arkivering av dokumenter. Simplifai har levert løsningen sammen med det norske selskapet Documaster. Kommunen nyter godt av Simplifai Arkivér gjennom økt grad av selvbetjening og følgelig redusert saksbehandlingstid. Både ansatte og innbyggere kan nå raskt og enkelt få tilgang til informasjonen de trenger på nett. 

Naviger i det regulatoriske landskapet til AI med vår nyeste e-bok 

Forstå hvordan du kan utnytte AI uten å gå på bekostning av datapersonvern og informasjonssikkerhetsstandarder. Få ditt gratis eksemplar nå! 

Kickstart future work – today. 

Lær hvordan kundene våre utnytter kraften til AI for å bli mer produktive, ha mer fornøyde kunder og spare tid og penger: 

 • Claims Link håndterer 80 % av henvendelsene automatisk 
 • Van Ameyde har som mål å automatisere 1 MN krav hvert år 
 • Med demokratiske verdier iboende i riktig journal sparer NH1816 80+ timer per uke i manuell håndtering 

Rise above customer expectation with AI-powered automation solution