Førsteklasses compliance

Løsninger drevet av kunstig intelligens, utviklet med programvare som er i samsvar med GDPR og ISO/IEC 27001:2013-protokollen.

Beskyttelse av kundedata gjennom state-of-the-art AI-løsninger.

Vi forstår betydningen av å beskytte våre kunders verdifulle data og overholde stadig skiftende reguleringer. Derfor har vi skreddersydd våre løsninger for å møte disse strenge kravene. Simplifai er sterkt forpliktet til datasikkerhet og etterlevelse, og gjør det mulig for våre kunder å dra nytte av kraften i AI samtidig som de opprettholder de strengeste sikkerhetsstandardene.

Velg Simplifai som din pålitelige partner for levering av førsteklasses AI-løsninger som samsvarer med din organisasjons mål for datasikkerhet og etterlevelse.

ISO/IEC 27001:2013-sertifiserte AI-løsninger: Simplifais forpliktelse til datasikkerhet

Simplifais ISO/IEC 27001:2013-sertifisering bekrefter våre sikre og pålitelige AI-produkter og løsninger. Vår sertifisering dekker produktdesign basert på SaaS (Software as a Service), utvikling ved bruk av AI og støttefunksjoner. Vi anvender en «personvern etter design»-tilnærming for å sikre full etterlevelse av Generell personvernforordning.

Våre innsats for å tilby førsteklasses løsninger har også blitt høyt vurdert av tilsynsmyndigheter som den norske Datatilsynet. De vurderte en av våre løsninger, Simplifai Archiver, og konkluderte med at den var i samsvar og egnet for bruk innenfor offentlig sektor.

Vår forpliktelse til datasikkerhet og beskyttelse i vårt AI-økosystem

 • Beskyttelse og bruk av personopplysninger: Dataen vi behandler er kryptert. Kunden kan slette dataene sine på plattformen eller ved forespørsel.
 • Data maskering: Brukerdata som (navn, e-post, telefon, adresse) krypteres ved hjelp av data maskering.
 • Regionale datasentre og overføring: Våre driftsrutiner er tilpasset for personvernformål, inkludert separate datasentre i hver region (for eksempel EU og India).
 • Periodisk sletting av data: Vi støtter klientenes behov når det gjelder unødvendig dataanvendelse og arkivering. Du kan konfigurere varigheten for lagring av data.

Naviger gjennom reguleringene knyttet til kunstig intelligens med vår nyeste e-bok.

Personvern som en del av designet: Fundamentet for Simplifais AI-løsninger.

Simplifais plattform er nøye utformet ved hjelp av en tilnærming med «Personvern etter design», og sikrer at personvern betraktninger er integrert gjennom en tilnærming med Sikker programvareutviklingslivssyklus (SSDLC).
Med denne tilnærmingen har vi som mål å tilby en AI-løsning på bedriftsnivå som beskytter brukernes personvern og opprettholder åpenhet om hvordan og hva slags kundedata som blir brukt. Denne forpliktelsen til fremragende datasikkerhet og personvern skiller oss ut som det beste valget for AI-løsninger på markedet.

Databeskyttelse og sikkerhet gjennom hele prosessen.

Plattformsikkerhet

 • Egne krypteringsnøkler
 • Enkel pålogging og flerfaktorautentisering (MFA)
 • Flernivåtilgangskontroller
 • Tilgang til registrerte og revisjonslogger
 • Rutiner for håndtering av hendelser
 • Sårbarhetsvurdering
 • Angrepstesting

Nettverkssikkerhet

 • Data kryptert under overføring og i hvile
 • Separat database
 • Kundens foretrukne plassering av datasenter
 • Tilgangskontroll
 • Rett til informasjon
 • Rett til sletting av informasjon
 • Støtte for anonymisering av sensitiv data

Datasikkerhet

 • Sårbarhetsvurdering
 • Angrepstesting
 • Overvåkingssystem for å spore uvanlige aktiviteter
 • Demilitariserte offentlige og private nettverk

Banebryter innen databeskyttelse gjennom konsekvent overholdelse av GDPR

Simplifai følger nøye GDPR-retningslinjene mens vi tilbyr etisk ansvarlige SaaS-produkter og løsninger både innenfor og utenfor Europa. For å styrke vår forpliktelse til førsteklasses databeskyttelse, følger vi standard praksiser som:

 • Beskyttelse av internasjonale datatransaksjoner i samsvar med Schrems II-avgjørelsen.
 • Gjennomføre regelmessige sikkerhetssjekker som sårbarhetsvurdering og angrepstesting (VAPT).
 • Gjennomføre årlige eksterne tilsynsrevisjoner i henhold til ISO/IEC 27001:2013.

Sikkerhet og personvern er områder der vi må være kompatible, vår erfaring er at Simplifai fremstår, både løsningsmessig og i kompetanse, moden og proaktiv på disse områdene.


Thomas Dinhoff Pedersen​
CIO at Eika Insurance

Start reisen mot en sikker og etterrettelig digital fremtid i dag.