Hvem er Simplifai?

Simplifai er et norsk teknologi- og rådgivningsselskap som effektiviserer arbeidsprosesser ved bruk av ny teknologi. Selskapet tilbyr teknologiuavhengige konsulenttjenester og har en portefølje av standardiserte løsninger. Selskapets medarbeidere har bransjekunnskap fra IT, bank/finans, shipping og energisektorene, og selskapet bistår kunder med strategiarbeid, digitaliseringsprosesser, løsningsspesifikasjon, anskaffelser, prosjektplanlegging og implementasjon.


Team 1.JPG