Robotics-as-a-service

IT-roboter basert på Robotic Process Automation-teknologi (RPA) kan automatisere rutinepregede arbeidsprosesser som data entry, registrering av kundehenvendelser eller rapportering. Simplifai tilbyr dette som en løpende tjeneste, satt opp gjennom korte implementasjonsprosjekter.

Å bruke RPA er en rask måte å oppnå automatiseringsgevinster på. Det behøves ikke systemendringer, og det er ikke behov for å utføre programmatiske integrasjoner mellom IT-systemer. Dette gjør at man kan oppnå en stor grad av automatisering uten store IT-prosjekter, til en rimelig pris og med lav risiko.

Automatisering ved bruk av RPA er for mange en fornuftig start på et digitaliseringsløp. Effektiviseringsgevinster kan realiseres fortløpende, samtidig som selskapet kommer i en bedre posisjon for videre digitalisering.


Botshoring - Hva er Digitale Ansatte?