Hva er en digital medarbeider?

En digital medarbeider er en programvare som kan utføre mange ulike arbeidsoppgaver. Det kan være oppgaver innen for eksempel kundeservice, saksbehandling eller administrering av fakturaer.

Hvorfor ansette en digital medarbeider?

I tillegg til å kunne løse mange forskjellige arbeidsoppgaver, kan en digital medarbeider oppgavene langt raskere enn et menneske vil klare. I løpet av en time kan for eksempel en digital medarbeider prosessere og besvare 50 forskjellige e-poster med fakturainformasjon, uten pauser og 100 % feilfritt. Den trenger heller aldri å ta fri, og er dermed tilgjengelig 24/7 alle dager i uken. De jobber hurtig og effektivt, kan behandle store mengder data, og har en enorm hukommelse. Dette innebærer effektivisering, besparing og svært god service til kundene dine.

Hva kan de gjøre?

Digitale medarbeidere kan enten overta arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker, eller påta seg nye oppgaver som ikke gjøres i dag. Ved at kjedelige og repetitive oppgaver overlates til digitale medarbeidere, får de menneskelige ansatte muligheten til å gjøre mer spennende og kreative oppgaver. Digitale medarbeidere kan også støtte sine kolleger ved å hente frem relevant informasjon eller foreslå tiltak, slik at de ansatte sparer tid og tar bedre beslutninger.

Hvordan bygges en digital medarbeider?

  • Fornøyde kunder

    Kundene dine vil merke at responstiden er raskere, og at dine ansatte er mer motiverte

  • Produktivitet

    Produktiviteten øker så mye som fem ganger,  på grunn av redesign av arbeidsprosesser og bedre bruk av menneskelige intelligens

  • Motiverte ansatte

    Dine ansatte blir fornøyde fordi de slipper å jobbe med repetetive og kjedelige oppgaver

Programvaren bygges sammen som legoklosser

Programvaren består av ulike moduler som kan settes sammen, og tilpasses den bransjen og jobbfunksjonen den skal innta. Nesten som legoklosser. Tilgjengelige moduler som kan inkluderes  er chatbot, e-postbot, dokumentbot, RPA (Robotic Process Automation) og beslutningsmotor.

Det er mest hensiktsmessig å implementere digitale medarbeidere på områder med stort volum og lite variasjon i arbeidsoppgavene. De vanligste områdene er derfor kundeservice, regnskap og HR.