Våre produkter

– Kan settes sammen og integreres med dine systemer

Vår chatbot-løsning kommuniserer og utfører oppgaver. Vår egen API-integrasjon gjør at den kan ha flere bruksområder og funksjoner.

Vår e-postbot kan håndtere e-poster ved å hente ut og gi informasjon. Den kan klassifisere, svare og videresende. En god løsning for bedrifter med stort volum av mailer.

Vår dokumentbot behandler dokumenter ved hjelp av OCR, et datasystem leser tegn og omgjør dem til digitalt lagret tekst. Tren opp boten til å analysere og prosessere dine dokumenter.