Partnerskap

Vi kan tilby deg det partnerskapet som best matcher dine behov, gjerne ta kontakt med oss dersom du har andre ideer om et eventuelt samarbeid. Per idag har vi to ulike kommersielle partnerprogram:

Teknologi partner
Passer for konsulentselskaper og andre digitale virksomheter som ønsker å bli leverandør av Simplifai sine produkter til egne kunder.

Konsept partner
Relevant for virksomheter som ønsker å bruke Simplifais produkter, eller underliggende tjenestelag, til å utvikle gode løsninger for kundene sine.

Som Simplifai-partner får digitale virksomheter og systemutviklere et konkurransefortrinn i markedet. Dette fordi vi kan tilby de beste løsningene for å optimalisere kundenes digitale tilstedeværelse.