Simplifai presenterer på åpningsdagen av IBM sitt nye innovasjonssenter 2018

Onsdag 14. Mars 2018 var den offisielle åpningsdagen av IBM sitt nye innovasjonssenter på Tøyen i Oslo med over 120 oppmøtte fra både politikk og næringsliv. Simplifai var invitert til å presentere noen av sine løsninger som eneste tech-selskap på agendaen, her representert ved  Steffen Langlete (Commercial Manager) og Naila Parveen (Head of Legal Solutions). Adm.Dir for IBM, Arne Norheim delte stolte ord i sin åpningstale:

"Vi ønsker at dette nye senteret skal være et utstillingsvindu for løsninger som er med på å forme morgendagens Norge. Vi ønsker også at det skal være en møteplass mellom kunder, partnere, akademia og næringsliv."

Simplifai gratulerer med en meget vellykket åpning og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med IBM.

IBM Steffen 2.jpg
“Det er alt for mye prat om at roboter tar over arbeidsplassene. Vi opplever isteden at i mer enn 90% av kundecasene, så blir robotene sett på som et viktig supplement for å hjelpe en allerede eksisterende arbeidsstyrke. Dette gjør de ved å ta seg av repetetive, manuelle og tungvinte oppgaver som spiser mye unødvendige ressurser”
— Steffen Langlete
IBM Steffen.jpg
IBM Naila.jpg
IBM Steffen + Naila 2.jpg

Om Simplifai

Simplifai er et norsk teknologi- og rådgivningsselskap som effektiviserer arbeidsplasser gjennom bruk av ny teknologi og kunstig intelligens. Selskapet tilbyr teknologiuavhengig konsulenttjenester og har en portefølje av standardiserte løsninger. Selskapets medarbeidere har bransjekunnskap fra IT, bank/finans, shipping og energisektoren. Selskapet bistår kunder med strategiarbeid, digitalisering av prosesser, løsningsspesifikasjon, anskaffelser, prosjektplanlegging og implementasjon.