Bård Myrstad tiltrer som administrerende direktør i Simplifai

Vi har denne uken hatt gleden av å ønske Bård Myrstad velkommen som administrerende direktør i Simplifai. Myrstad kommer fra Rejlers Embriq hvor han de siste 5 årene har arbeidet som Anbuds- og prosjektsjef for Software. 

Myrstad har en bred bakgrunn fra IT- og energisektoren innen salg, leveranseledelse og rådgivning. I tillegg til Rejlers Embriq har han bakgrunn fra blant annet Accenture. Med seg til Simplifai tar han et stort nettverk og en sterk tro på selskapets muligheter i en tid der digitalisering er på alles lepper: "Feltet vi arbeider innenfor er åpenbart hypet og mange kunder føler en stor grad av usikkerhet. Teknologien gir store muligheter men vi ønsker å hjelpe kundene til å fokusere på det håndfaste og nære. Vår modell er en reise som starter med korte steg, der oppgaver løses enkeltvis, uten høy risiko og med rask verdirealisering. Da bygges det en erfaring i kundens organisasjon som setter den bedre i stand til videre digitalisering samtidig som man får løpende verifikasjon av lønnsomheten i pågående initiativer.".

I Simplifai vil Myrstad lede en organisasjon som har hatt en rivende utvikling de siste månedene. Flere kontrakter er signert og en offshore utviklingsavdeling er under etablering. "Bård har en erfaring og en profil som utfyller resten av selskapet svært godt. Han er en strategisk med god forretningsteft, noe som passer godt når vi nå går inn i en fase med fokus på videre vekst." sier styreleder og Head of Cognitive Solutions Erik Leung. 

Om Simplifai
Simplifai er et norsk teknologi- og rådgivningsselskap som fokuserer effektivisering av arbeidsprosesser igjennom bruk av ny teknologi og kunstig intelligens. Selskapet tilbyr teknologiuavhengige konsulenttjenester og har en portefølje standardiserte løsninger. Selskapets medarbeidere har bransjekunnskap fra IT, bank / finans, shipping og energisektoren. Selskapet bistår kunder med strategiarbeid, digitaliseringsprosesser, løsningsspesifikasjon, anskaffelser, prosjektplanlegging og implementasjon.

For mer informasjon, kontakt:
Bård Myrstad

Mobil: 415 03 263
E-post: Bard.Myrstad@simplifai.ai

Erik Leung
Mobil: 908 12 348
E-post: Erik.Leung@simplifai.ai

Bård MyrstadComment