Erik Leung forlater lederjobben for å skape en mer interessant arbeidshverdag for deg og meg

Steffen Langlete, Erik Leung og Bård Myrstad har store ambisjoner for Simplifai

Steffen Langlete, Erik Leung og Bård Myrstad har store ambisjoner for Simplifai

Erik Leung går nå fra stilling som Head of Cognitive Solutions i EVRY til tilsvarende stilling i Simplifai, hvor han allerede er deleier. Leung er en mye brukt foredragsholder om kognitive løsninger og har vært ledende i EVRY sin satsning innen området mot bank- og finansnæringen.

Dette er det klassiske steget fra en trygg og godt betalt lederstilling, til å skulle stå på egne ben. Jeg er klar over risikoen men til syvende og sist handler det om å følge drømmene sine og å gjøre noe som utfordrer en selv hver eneste dag samtidig som det er ekstremt motiverende, sier Erik Leung.

Simplifai hjelper bedrifter med å automatisere rutineoppgaver og å skape mer interessante arbeidsplasser. Dagens unge har et helt annet forhold til teknologi og responsitivitet enn tidligere generasjoner. Millenials generasjonen er vant til at ting går raskt, de liker ikke telefonkø og motiveres ikke av rutineoppgaver, sier investor Steffen Langlete. Vår påstand er at arbeidsgivere som innser dette tidlig, og tilpasser arbeidsplassene deretter, vil vinne kampen om morgendagens smarteste hoder, i tillegg til effektiviseringsgevinstene de høster på veien.

I Simplifai får Leung full kontroll over produktutviklingen og han får ansvaret for å produktifisere selskapets konsepter og visjoner. -Å få en person som Erik Leung med på laget er fantastisk, med hans bakgrunn, kompetanse og nettverk. Simplifai har store ambisjoner innen markedet for digitale medarbeidere og med Erik i førersetet er det nå full gass i satsningen fremover, sier Bård Myrstad, investor og styremedlem i Simplifai.

Om Simplifai
Simplifai er et norsk teknologi- og rådgivningsselskap som fokuserer effektivisering av arbeidsprosesser igjennom bruk av ny teknologi. Selskapet tilbyr teknologiuavhengige konsulenttjenester og har en portefølje standardiserte løsninger. Selskapets medarbeidere har bransjekunnskap fra IT, bank / finans, shipping og energisektorene og selskapet bistår kunder med strategiarbeid, digitaliseringsprosesser, løsningsspesifikasjon, anskaffelser, prosjektplanlegging og implementasjon.

For mer informasjon, kontakt:
Steffen Langlete

Mobil: 416 80 088
E-post: Steffen.Langlete@simplifai.ai

Erik Leung
Mobil: 908 12 348
E-post: Erik.Leung@simplifai.ai

Bård MyrstadComment