Simplifai har ansatt Bikash Agrawal som Chief Data Scientist

Bikash har lang erfaring fra arbeid med maskinlæring og blant annet chatbotprodukter. Han kommer nå fra DNV GL hvor han har arbeidet med big data løsninger for flere ulike bransjer. Bikash var i 2016 del av gjengen som startet det Stavangerbaserte chatbotselskapet Boost AI i en tidlig fase.    

Faglig har Bikash sin interesse og største styrker innen prosessering av store datamengder. Han skrev sin PhD oppgave om temaet "Scalable Data Processing and Analytical Approach for Big Data Cloud Platform".    

I Simplifai vil Bikash være ansvarlig for fagområdet Data Science og ha et overordnet ansvar for produktutviklingen relatert til dette området.    

Vi er svært fornøyde med at Bikash valgte Simplifai og gleder oss til han starter hos oss i mai.

Naila Parveen tiltrer som Head of Legal Solutions i Simplifai og vil være med å utvikle JUKO

Simplifai ønsker Naila Parveen velkommen som Head of Legal Solutions hos Simplifai fra 1. mars. Naila vil være ansvarlig for vår nyeste satsing innen Digitale Ansatte, nemlig JUKO - en digital juridisk konsulent som kombinerer det beste av teknologi og juridisk forståelse. 

Naila er en nyutdannet jurist fra Universitet i Oslo og har siden 2015 jobbet for Huseiernes Landsforbund. Som juridisk konsulent har hun besvart over 5000 henvendelser innen flere rettsområder som berører huseiere, blant annet boligrett, husleierett, skatterett og kjøpsrett. Hun så et tydelig behov for å automatisere besvarelse på flere av disse forespørslene.

«Jeg har erfart at mer enn 50 % av spørsmålene går igjen. Dette er relativt enkle spørsmål som folk bruker lang tid på å finne ut av. En chatbot kan trenes opp til å svare på samtlige av disse spørsmålene.» - Naila.

Om Simplifai

Simplifai er et norsk teknologi- og rådgivningsselskap som effektiviserer arbeidsplasser gjennom bruk av ny teknologi og kunstig intelligens. Selskapet tilbyr teknologiuavhengig konsulenttjenester og har en portefølje av standardiserte løsninger. Selskapets medarbeidere har bransjekunnskap fra IT, bank/finans, shipping og energisektoren. Selskapet bistår kunder med strategiarbeid, digitalisering av prosesser, løsningsspesifikasjon, anskaffelser, prosjektplanlegging og implementasjon.