Simplifai automatiserer for Arkivverket

Simplifai skal automatisere e-postarkivering for Arkivverket

Simplifai har vunnet en kontrakt med Arkivverket, som er den første kontrakten innen offentlig sektor og dermed et stort gjennombrudd for det norske teknologiselskapet. Simplifai skal nå utvikle en kunstig intelligens (AI)-løsning som skal løse Arkivverkets store e-postutfordring.

Sammen med Simplifai ønsker Arkivverket å bruke AI-teknologi til å øke effektiviteten og eliminere behovet for tidkrevende manuell arkivering av e-post. Offentlig sektor mottar flere hundre millioner e-poster årlig, og per i dag blir mindre enn 2% av disse arkivert. Arkivverkets visjon er at ansatte ikke lenger skal trenge å bruke tid på å arkivere e-post, og at det i stedet skjer automatisk.

Automatisk arkivering er et komplekst område å ta tak i, da mye av den skriftlige kommunikasjonen består av det vi kaller fritekst eller ustrukturert tekst. Store mengder av fritekst i kommunikasjonen byr på utfordringer, og i tillegg skal man ta hensyn til både personvern og forskriftskrav.

Det å utvikle en løsning for intelligent og automatisert arkivering vil øke både effektiviteten og kvaliteten i arbeidet for det offentlige arkivet, og legger til rette for åpenhet og transparens i den offentlige sektoren.

 

«Å utvikle et standardisert fritekst-verktøy basert på vår Digital Medarbeider-teknologi sammen med Arkivverket, vil være med på å sette den nye normen for arkivering i den offentlige sektoren i Norge. Dette skaper potensiale for et landsdekkende arkiveringsverktøy, og kan være starten på mer effektivisering i offentlig sektor, som kan gi mange fordeler.»

Sier Daniel Kohn, Kommersiell Direktør i Simplifai AS.

 

 

Les mer:

Shaadi.com finner en perfekt match i Simplifai

Simplifai e-postbot teknologi er nå i banksektoren

Simplifai teams up with Elop a listed technology company