Line Berg Hermans

Hva er en AI-trener?

Hva er egentlig en AI-trener? Møt vår første AI-trener på fulltid, Line Hermans!

I dette blogginnlegget forteller hun litt om hvordan det er å jobbe med chatboter.

 

Hva gjør en AI-trener?

En ny chatbot er som et lite spedbarn. Den har epotensiale, men ingen kunnskap eller forstand. Det er min oppgave å fylle den med språkforståelse, logikk, og evnen til å utføre de oppgavene som kunden trenger. Siden man må krabbe før man kan gå, starter jeg med det helt enkle. Jeg fôrer den med fiktive meldinger fra brukere, og fyller inn svarene den skal gi. Deretter går jeg videre til de mer kompliserte logiske oppbygningene, og integrasjoner og entiteter. 

Heldigvis må jeg ikke starte på null hver gang jeg skal trene en chatbot. Arbeidet mitt bygger på grundig og nitid arbeid gjort av utviklere og andre kloke hoder. Fordi verktøyene jeg benytter meg av stadig utvikles og forbedres, forandrer også min metodikk seg.

Som AI-trener er det også min jobb å lage demonstrasjons-boter til potensielle kunder, og å holde opplæring.  

Hva utgjør en god AI-trener?

Se behovene

 

En god AItrener må kunne se behovene til kunden og sette seg grundig inn i den aktuelle bransjen. Og siden det er så mange bransjer å sette seg inn i, kommer det godt med å ha en generell interesse for å lære seg nye ting. Det kan være fristende å gyve løs på en ny chatbot, men det er alltid lurt å stikke fingeren i jorda og analysere hva hensikten med den skal være. Noen ganger må vi tenke helt nytt, siden en robot tross alt kan jobbe på en helt annen måte enn mennesker.  

Språk

 

Det sier vel egentlig seg selv at personen som fyller en chatbot med språk, selv burde være språksterk. Boten får ikke bedre ordforråd enn det du lærer denog den  forstå dialekter og vanlige skrivefeil. Hver person som henvender seg til boten er unik i sin skrivestil, og det må vi lære boten. I tillegg skal svarene boten gir være tilpasset målgruppenEn bot for advokater skal ikke svare på samme måte som en bot for mobilkunder. Det betyr at jeg må sette meg inn i den aktuelle terminologien, sjargongen, og stilen til bransjen.  

Teknologi

 

Hvordan en chatbot er, hvordan den trenes, og hva den kan utføre, er ikke risset i stein. Det er viktig å ha en genuin interesse for teknologi og innovasjon, være lydhør for kunders innspill om forbedringer av systemer, og utforske muligheter. 

Det kan også være lurt å ikke bli for knyttet til chatbot-babyen din (ja, det har skjedd). Når du gir den til kunden, er det de som overtar hovedansvaret, og det kan godt være de ønsker å forandre på den logiske strukturen. Litt flåsete sagt betyr det at chatboten ikke lenger er et barn, den er ute i verden og klarer seg bedre på egenhånd.  

Kan du si litt om hverdagen din?

Dagene mine som AI-trener er akkurat slik jeg ønsker: varierte, tidvis hektiske, og alltid lærerike. Jeg får dra ut til kunder, samarbeide med oppvakte og intelligente kolleger, sette meg inn i nye fagfelt, og møte mennesker som beriker arbeidsdagen. Samtidig krever dette at jeg stadig gir meg selv faglig påfyll ved å holde meg oppdatert på teknologifronten, og diskursen rundt kunstig intelligens.

Hvilke utfordringer møter du på?

Noen ganger, når temaet er komplisert, kan det være en utfordring å bygge opp logikken i chatbotens responsflyt. Simplifai Studio, verktøyet vi bygger boten i, er svært brukervennlig, men det hender at kunden er nervøs for å overta ansvaret for boten, og min utfordring blir da å gi dem tilstrekkelig opplæringog gi dem en følelse av eierskap og trygghet.   

Hvordan trives du i jobben din? 

Kort fortalt har jeg har det som plommen i egget! Jeg er lidenskapelig opptatt av språk og formidlingog hvordan dette kan flettes sammen med ny teknologi. Denne kombinasjonen, som jeg får jobbe med, synes rett og slett er kjempegøy!   

I tillegg får jeg satt meg inn i en rekke spennende temaer, noe som er en berikelse i seg selv. I løpet av en vanlig arbeidsdag kan jeg for eksempel lese meg opp på alt fra bruken av den grammatiske formen pluskvamperfektum, til turingtesten og AlphaGo Zero 

Som utdannet lektor søker jeg alltid det lille «aha-øyeblikket» hos den jeg underviser/lærer opp. Det er tidspunktet hvor personen går fra å gjenta det jeg har fortalt, til faktisk å få en dyptgående forståelse for temaet, for så å være i stand til å jobbe selvstendig. Da går arbeidsdagen min fra å være bra, til helt fantastisk! 

Noe av det jeg er mest takknemlig for hos Simplifai, er tilliten de har vist meg. Jeg får jobbe selvstendig, og får utvikle min egen metodikk. 

Den utrolige gode lunsjen vi får hver dag er selvfølgelig også et stort pluss!

Hva gjorde at du søkte på stillingen?

Det som umiddelbart tiltalte meg med stillingsutlysningen, var kombinasjonen av teknologisk utvikling, muntlig og skriftlig formidling, og muligheten til å være med og forme en forholdsvis ny gren innen kunstig intelligens.  

 

Les mer om chatbot:

10 grunner til å investere i chatbot

Introduksjon til chatbot frokostseminar

8 ting en god chatbot bør inneholde

New in Simplifai Studio

Gå til vår chatbot side