Naturlig Språkprossesering (NLP)

For interaksjoner mellom mennesker og datamaskiner