kunstig intelligens for business

Hvorfor investere i kunstig intelligens i 2020

“Den første industrielle revolusjon reduserte arbeidstidene, samtidig som den økte inntekten og gjorde fabrikkene mer effektive. I dag ser vi den samme tendensen, nå som vi befinner oss i den fjerde industrielle revolusjon. Vi tror at snart vil kontormedarbeidere jobbe mindre og produsere mer ved bruk av kunstig intelligens og bli mer effektive når de jobber side om side med en digital medarbeider.” – COO, Erik Leung

 

Kunstig intelligens skaper nye, mer fleksible jobber

Slik som maskiner inntok fabrikkene, inntar nye og flere programvarer kontorplassen. Flere arbeidsplasser er klar for oppgradering, og med store teknologiske fremskritt er det på tide at automasjon inntar kontorlandskapet. Akkurat som ved forrige revolusjon, vil dette endre enkelte funksjoner i arbeidsmarkedet og måten vi jobber på. Selv om noen deler av stillinger vil bli erstattet, vil utviklingen også føre til flere nye arbeidsoppgaver og roller. Endringer er ikke alltid enkelt, og noen er redde for at robotene tar over jobbene, men det er ikke realiteten i dag. En ny studie viser at teknologien skaper minst like mange jobber som den erstatter.  

 

Øker kapasiteten, kan gi bedriften et løft 

Automatisering av arbeidsprosesser kan være med på å løfte bedriften ved at du får mer kapasitet til å bruke på andre områder som krever menneskelig intelligens, kreative egenskaper og kompetanse. Dette kan være en unik mulighet til å styrke andre deler av virksomheten, eller videreutvikle forretningsmodellen til nye markeder og retninger og dermed utnytte potensiale bedre. Eundersøkelse gjort i England av PA Consulting, viser at teknologien har hatt positiv innvirkning på arbeidsplassen, arbeidskulturen og hvordan vi jobber. Likevel vil er det viktig for bedriften å fokusere på fleksibilitet, samarbeid og kommunikasjon istedenfor den tradisjonelle kontorjobben.


Høyere kvalitet og mer verdi for kunder og ansatte

Ved implementering av for eksempel digital medarbeideeller en annen type kontor-robot vil du bedre kunne sikre kvaliteten og øke effektiviteten i det gitte rutinearbeidet. Gjennom god trening fra eksisterende data vil programvaren lære og kontinuerlig forbedres. Og etterhvert vil den kunne overskride et menneskes arbeidskvalitet.

 60% av ansatte opplever at de gjør færre kjedelige rutineoppgaver etter implementeringen av kunstig intelligens. Automatisering gir dem muligheten til å lære nye ting og utvikle nye ferdigheter. De ansatte får muligheten til å tilegne seg nye skills og kompetanse, få flere utfordringer og bli mer motiverte. Å frigjøre de ansatte fra rutinemessige og lite verdiskapende oppgaver kan være med på å gi en lavere personalomsetning.

 

Sikre god organisering av data

Mengden med innkommende data øker, og data har stor verdi for videreutvikling og åpner for unike muligheter. Kunstig intelligens kan hjelpe med å identifisere og utnytte data fra for eksempel CRM-systemer. På denne måten vil det gi mest mulig verdi for bedriften. Det er derfor viktig å implementere og ta i bruk teknologi som kan håndtere dette på best mulig måte. 

 

Få økt kundetilfredshet og skape konkurransefortrinn

Forventningene til kvalitet og at ting skal skje raskt, har blitt større med digitaliseringen. Flere bedrifter innenfor ulike bransjer har begynt å se potensialet og viktigheten av å teste ut, og anvende ny teknologi for å holde følge med utviklingen. Bruken og implementeringen av kunstig intelligens har tredoblet deg det siste året, fra 25% i 2018 til 37% idagForskning viser at AI vil kunne øke den gjennomsnittlige omsetningen med 38 % innen 2035. Ved å investere i AI tidlig, kan det gi din virksomhet betydelig fortrinn og styrke posisjonen i markedet. 

Les hvordan Claims Link har tatt i bruk kunstig intelligens i form av digital medarbeider 

Bruk av AI til e-post

Si at for eksempel din bedrift med mange henvendelser har investert i en e-postbot som håndterer innkommende e-poster. Og den, som gjennom trening har fått høy kapasitethar kuttet responstiden på førstelinjesupport fra 3 dager til 1 time. For konkurrentene dine som ikke bruker kunstig intelligens, vil det å håndtere like mange henvendelser på så kort tid være umulig. 

Bruk av AI til dokumenter

Et annet eksempel er bedrifter som tar i bruk en dokumentbot*Dokumentboten effektiviserer og kvalitetsikrer blant annet vedlegg i eposter. Det betyr at en maskin kan analysere og tolke innholdet og i tillegg plasserer dokumentet på riktig sted. Rutineoppgaver som dette er et godt eksempel på hvordan AI forbedrer arbeidsdagen til de ansatte ved å fjerne oppgaver som mange nok synes er kjedelige. Denne type teknologi åpner også for muligheten til at bedrifter kan være tilgjengelig døgnet rundt, også i helger.   


For å oppsummere vil riktig bruk og implementering av kunstig intelligens føre til flere gevinster for både kunden, virksomheten og de ansatte. Du øker kapasiteten og effektiviteten samtidig som du sikrer kvaliteten på arbeidet. Tiden for å finne ut hvor AI passer inn i din bedrift er nå. Å investere i slike løsninger gjør bedriften bedre rustet for fremtiden og gir god avkastning. 

Les mer:

Kundereferanse fra Claims Link

10 Grunner til å investere i chatbot

The why, what and how of AI

Launching: Multibot – a multiplying chatbot

E-postbot

Chatbot