RPA

Hva er RPA og hvordan bruker vi det i våre løsninger?

I denne posten skal vi besvare 3 ulike spørsmål: Hva er RPA? Når er det lurt å bruke? Når og hvordan bruker vi RPA i våre løsninger?

 

1. Hva er RPA?

RPA står for Robotic Process Automation, eller robotisert prosessautomasjon og er en programvare som gjør jobben et menneske ellers gjør ved sin datamaskin. Det vil si at den kan programmeres opp til å gjøre de oppgavene du gjør med din PC.

RPA-teknologi brukes av små og store bedrifter verden over for å automatisere enkle rutineoppgaver. Disse oppgavene omfatter det regelstyrte og repetitive arbeidet som utføres etter fastsatte regler og prosedyrer, i tilfeller der det ikke er behov for kreativitet, intuisjon eller skjønn.

 

2. Når er det lurt å bruke RPA?

RPA har flere klare fordeler som har bidratt til stor utbredelse på kort tid. Viktigst for mange er at det kan settes opp uten at man behøver å sette i gang et IT-integrasjonsprosjekt. RPA-roboten jobber igjennom brukergrensesnittet til systemene den jobber mot, akkurat som oss mennesker. Dette gjør at man raskt får løsningen i drift og raskt kan høste resultatene av prosjektet.

Utfordringene med RPA er i hovedsak knyttet til stabilitet og robusthet ved endringer i IT-systemene robotene jobber mot. For mange kunder gir dette over tid et større vedlikeholdsbehov og en vanskeligere forvaltning enn ved klassiske IT-prosjekter og –integrasjoner.

 

3. Hvordan bruker vi RPA i våre løsninger?

I Simplifai bruker vi RPA som en del av våre prosjekter når det å gjøre direkte integrasjoner ikke er mulig teknisk eller kommersielt. De fleste moderne IT-systemer har gode APIer som gjør integrasjon både enkelt og kostnadseffektivt. Dermed foretrekkes integrasjoner på grunn av fordelene som stabilitet, ytelse og forvaltning. For kunder med gamle IT-løsninger, kan integrasjoner bli uforholdsmessig dyrt og i noen tilfeller teknisk umulig, og da er RPA et godt alternativ.

For eksempel:

Du har et regnskapssystem som du vil hente ut reskontro på dine kunder fra. Regnskapssystemet er gammelt og har ikke et API man kan bruke, og selskapet har heller ingen planer på å bytte ut systemet den nærmeste tiden. I dette tilfellet kan vi enkelt koble på RPA for å hente ut nødvendige data og la våre digitale medarbeidere gjøre jobben deretter.

Les mer

Nå reduserer vi tiden det trengs for å trene våre digitale ansatte med opptil 70%

Hvorfor investere i kunstig intelligens i 2020

Samarbeid med Ren Røros Intelligent Automation om teknologi rundt digitale medarbeidere