Simplifai som IT- og innovasjonspartner

Simplifai kan levere et bredt spekter av klassiske IT-tjenster innen systemutvikling og integrasjon. Som helhetlig IT-partner kan vi ivareta deres løpende behov og samtidig være en sparringspartner på IT-strategi og innovasjon. 

 
Team design.jpg

Simplifai er TeknologiNøytralt

Simplifai er et teknologinøytralt selskap med god oversikt over hvilke teknologiske muligheter som finnes i markedet. Vi rådgir basert på kundens behov og prioriteringer. Teknologi endrer seg raskt, og vårt hovedfokus er å sikre at de teknologiske valg våre kunder tar i dag, i minst mulig grad begrenser fremtidige muligheter. 

development.jpg

Managed outsourcing

Vi har senior løsningsarkitekter og utviklere i Norge som vi kompletterer med ressurser fra vårt datterselskap i India. Vi har god erfaring med vår "Managed Outsourcing"-modell der anslagsvis 40 % av arbeidet gjøres i Norge og resterende 60 % i India, styrt fra Norge. Modellen realiserer en stor andel av kostnadsfordelene ved outsourcing samtidig som kvaliteten ivaretas.