AI utvikler

Våre produkter kan bestå av et antall komponenter, både egenutviklede og off the shelf fra leverandører som IBM, Microsoft eller UiPath. Som AI utvikler vil du ha et forhold til hele vårt teknologiske økosystem og hovedfokus på delene knyttet til AI, brukeropplevelse og interaksjon mellom AI modulene og øvrige komponenter og API'er som inngår i løsningen.

Som AI utvikler i Simplifai vil du:

 • Simulere jobber igjennom AI løsninger
 • Automatisere repetitive oppgaver for våre kunder for å oppnå høyere effektivitet
 • Eliminere kjedelige oppgaver for å øke tilfredshet blant kundens ansatte

For å få til dette vil du:

 • Utlede løsningsspesifikasjon fra forretningsprosessen
 • Bygge og deploye løsningen utfra spesifikasjonen
 • Forstå helheten og de store linjene i AI økosystemet

Og du vil trolig behøve å ha følgende i verktøykassen:

 • Kjennskap til platformer for Cognitive Computing (F.eks.: IBM Watson, Microsoft Cognitive Services)
 • 2+ års erfaring med programmering (Example: Javascript, C#, Python)
 • Databasekunnskap, fortrinnsvis både relasjonsdatabaser og grafdatabaser (F.eks.: SQL Server, MongoDB, Tensorflow)
 • Erfaring med tilgrensende teknologiområder (F.eks.: RPA og maskinlæring)

I Simplifai vil du få:

 • Frihet, ansvar, muligheter til å påvirke og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Arbeide med spennende konsepter for spennende kunder
 • Faglige utfordringer i et teknologilandskap i rask endring
 • Korte beslutningsprosesser basert på sunn fornuft
 • Konkurransedyktige vilkår

Er du kanskje vår nye AI utvikler?

Send oss noen ord om hvorfor så tar vi en prat om mulighetene.

Bård Myrstad