Hva er kunstig intelligens?

Den generelle oppfattelsen av hva kunstig intelligens er, forandrer seg i takt med teknologiens utvikling. Forsker Jim Hendler hevder at kunstig intelligens er «hva mennesker foreløpig er bedre på, men som vi prøver å få maskiner til å gjøre». Denne tilnærmingen gjør at vi egentlig aldri er fornøyde med dagens teknologi. Så fort en maskin får til en oppgave like bra eller bedre enn et menneske anser vi det ikke lenger som kunstig intelligens, da er det bare datavitenskap. Det positive ved denne tilnærmingen er at vi alltid strekker oss etter nye utfordringer. 

Hvordan kan bedrifter ta i bruk ny teknologi?

Det å benytte kunstig intelligens i arbeidslivet, er forholdsvis nytt, men raskt voksendeStadig flere bedrifter implementerer slik teknologi for å skape forretningsverdi. 

Man kan si at kunstig intelligens er et systems evne til å tolke eksterne data, lære av disse og bruke kunnskapen til å gjøre oppgaver og oppnå spesifikke mål. Med andre ord kan slike systemer ta til seg sanseinntrykk, gjøre vurderinger og utføre handlinger. 

Visste du at:

 • Feltet kunstig intelligens har eksistert siden 1950-tallet.

 • Kunstig intelligens er en samlebetegnelse for maskinlæring, «deep learning», og «deep inference».

 • Kunstig intelligens brukes av de fleste, for eksempel når man dikterer tekstmeldinger, søker etter informasjon på nettet eller filtrerer bort useriøs e-post.

icon

Hvordan hjelper vi bedrifter å ta i bruk kunstig intelligens?

Siden kunstig intelligens er et relativt nytt tema for mange ledere, kan det være utfordrende å finne ut hvordan bedriften på best mulig måte kan ta i bruk den nye teknologien. Vi i Simplifai hjelper til med å identifisere mulighetene og skissere hvordan sluttresultatet og målet bør se ut, for eksempel:

 • At ny teknologi skal bidra til økt lønnsomhet
 • At bedriften får gjort flere oppgaver uten å måtte ansette flere mennesker
 • At menneskene i bedriften kan bruke tiden på andre oppgaver, som ikke kunstig intelligens kan gjøre
 • At man forenkler og forminsker rutineoppgaver
 • Får mer fornøyde kollegaer

5 dagers prosessanalyse

For å identifisere mulighetene, gjennomfører vi et prosjekt som går over tre til fem dager. Vi ser på hvordan ansatte jobber og hvordan de eksisterende systemene fungerer. Ved å gjøre dette oppdager vi effektiviseringspotensialet, som vi baserer videre anbefalinger på.

Design thinking workshop

(Dag 1–2)

Vi gjennomfører en workshop hvor vi kartlegger utfordringer og muligheter hos kunden.

 • Hvordan er selskapet organisert?
 • Hvilke prosesser kan automatiseres?
 • Hvem er ansvarlig for hvilke områder?

Analyse

(Dag 3–4)

Etter workshopen analyserer vi informasjonen som ble innhentet. En rapport utformes med klare anbefalinger på tiltak og muligheter i selskapet.

Presentasjon for ledergruppe

(Dag 5)

Vi presenterer en plan for gjennomføring av anbefalte tiltak. Det inkluderer:

 • Spesifisering av teknologi
 • Ressursbehov
 • Sted for gjennomføring av aktiviteter
 • Tids- og prisramme for prosjektet

This post is also available in: Engelsk

X
X