Konsulenttjenester

Kunstig intelligens inngår i dag som en del av digitaliseringsprosesser i de fleste bedrifter. Vi kan bistå våre kunder igjennom hele digitaliseringsreisen - fra strategiarbeid og løsningsdesign til prosjektledelse og implementering.

mind (1).png

Management Consulting

Kunstig intelligens er et nytt tema, og mange ledere er usikre på hvordan dette kan skape verdi for bedriften. Vi kan bistå med alt fra å definere målbildet til å utarbeide strategier og planer for å realisere selskapets ambisjoner. 

office-worker-.png

Prosessautomatisering - "robotics as a service"

IT-roboter basert på Robotic Process Automatio-teknologi (RPA) kan automatisere rutinepregede arbeidsprosesser som data entry, registrering av kundehenvendelser og rapportering. Simplifai tilbyr dette som en løpende tjeneste, satt opp gjennom korte implementasjonsprosjekter.

employee.png

Business analyst

Vi kan bistå bedrifter med å designe løsninger for å dekke konkrete behov eller evaluere effektiviseringspotensialet innen enkelte arbeidsprosesser. 

research.png

AI-Utvikler

Vårt utviklingsteam kombinerer lokal ekspertise med skalerbar offshore-kompetanse. Dette sikrer vår leveransekapasitet og gir en fleksibilitet på kompetanse.