Hva er en dokumentbot?

Dokumentbot er et nyttig verktøy som kan åpne, lese og forstå dokumenter. Den kan innhente viktig data til å bruke andre steder og sende informasjon eller utføre oppgaver i andre systemer. I tillegg kan den kommunisere med avsender, bekrefte mottakeren av saken, eller forespørre fler detaljer dersom informasjon mangler.

Hva er fordelene med dokumentbot?

 • Alltid tilgjengelig

  En dokumentbot jobber kontinuerlig og er tilgjengelig 24/7.

 • Gir raskere saksbehandling

  Den er raskere og kan takle betydelig mer arbeidsmengde enn et menneske. Nøkkelen er å sette opp de riktige oppgavene for å benytte boten mest mulig effektivt.

 • Konsistent håndtering og kommunikasjon

  Dokumentboten håndterer saker basert på regelsett som gir konsistent arbeid med høyere kvalitet og færre kostbare feil.

 • Høy produktivitet

  Produktiviteten vil øke med så mye som 5 ganger så mye og potensielt mer grunnet effektivisering av prosessen og bedre bruk av menneskelig intelligens til mer komplekse oppgaver.

 • Motiverte ansatte

  Ved hjelp av dokumentbot vil de ansatte bli frigjort fra repetitive oppgaver og de kjedelige delene av saksbehandlingsarbeid.

 • Forbedret kundetilfredshet

  Raskere behandlingsprosess, bedre kvalitet, og mer motiverte ansatte gir mer fornøyde kunder.

 • Fleksible egenskaper

  Evnen til å konfigurere for enhver kunde- og arbeidsprosess for å oppnå ønsket funksjonalitet.

 • Engelsk og nordiske språk

  Vår dokumentbot støtter ulike språk, og det med en språkmotor som lærer kontinuerlig.

Hva kan en dokumentbot gjøre?

En dokumentbot forstår innhold og utfører oppgaver. Du bestemmer hva dokumentboten skal analysere og hvilke oppgaver den skal utføre når, basert på regelsettet. Nedenfor finner du en oversikt over hva den kan gjøre.

Håndtere

Håndtere datagenererte eller skannede dokumenter

Klassifisere

Klassifisere dokumenter og innhente nøkkeldata for prosessautomasjon.

Identifisere, tolke og forstå

Identifiserer ved hjelp av stikkord. Tolker, forstår og analyserer innholdet for å forså og lære dokumentets mening og hensikt.

Arkivere

Arkiverer dokumentene til riktig sted under rett kategori i SharePoint eller andre arkiveringssystemer.

Utføre og koordinere

Utfører oppgaver i andre systemer – få full automasjon fra A til Å, inkludert koordinering av dokumenter til kolleger.

Kommunisere

Kommuniserer med avsender for å bekrefte mottak av informasjon eller svarer dersom informasjon mangler.

Vil du at dokumentboten skal gjøre mer? Det finnes mange muligheter og bruksområder, kombiner med e-postbot og/eller chatbot for å tilpasse og skape en Digital Medarbeider som passer i din bedrift og arbeidsprosess.

Hvordan jobber en dokumentbot?

For å kunne håndtere dokumentet riktig analyserer den innholdet gjennnom flere lag av forståelse.

1. Innkommende dokument

Dokumentboten mottar dokumentet

2. Åpner og leser innholdet

Når den mottar dokumentet åpnes det umiddelbart og boten leser og forstår innholdet.

3. Klassifiserer

Basert på innholdet boten har lest, klassifiserer den hvilken type dokument det er.

4. Innhenter data

Når dokumentboten klassifiserer, henter den inn relevant data fra dokumentet.

5. Evaluerer resultatet

Etter innhentingen av data, evaluerer den informasjonen for å vite hvilke av de følgende oppgavene den skal utføre:

 1. Laste opp resultat til CRM-systemet for videre instruksjoner og deretter varsle en kollega.
 2. Sende resultat til en menneskelig kollega for manuell håndtering.
 3. Arkivere resultatet

Tekniske detaljer

Produktets generelle arkitektur

Dokumentboten er bygget med en AI-basert NLU (Natural Language Understanding) motor til grunn. Den støtter engelsk og nordiske språk (grammatikk og synonymer), og øverst har vi ulike tjenester som er intergrerbare med dokumentboten.

Sammen fomerer brukergrensesnittet for klassifisering og innhenting av informasjon vårt dokumentbot produkt.

Komponenter

Alle grunnleggende funksjonaliteter er inkludert. Vi konfigurerer hvilken informasjon som skal ekstraheres fra dokumentet, definerer hva slags typer dokumenter å forvente, og hvordan gjenkjenne og klassifisere disse.

Vi trener opp og lærer dokumentboten med eksisterende dokumenter, kobler den til den gjeldende prosessen og legger til rette for at den skal samhandle med andre.

Spesifikasjoner

Autentisering Basert på identitetsserver
Støttede språk Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk
Støttede e-post-grensesnitt Exchange Server, Gmail (e-posttjenester med IMAP adresser), samt filsystemer
Støttede eksterne API-tjenester (forhåndskonfiguerte) Microsoft Dynamics, SharePoint
Klassifisering og ekstrahering av dokumenter; Understands which type of document, and extracts relevant information from each document type Forstår type dokument, og ekstraherer relevant informasjon fra ethvert dokument
Automatisk tagging Automatisk assistert dokumentbot trening
Handlinger Koble til ekstern API, videresende og svare på e-poster. Handlinger basert på type forespørsel og hentet informasjon.

This post is also available in: Engelsk

X
X