Oppnå økt verdiskaping og økt trivsel ved å ansette digitale ansatte til de kjipe jobbene

Tenk om dine ansatte er leie av å kopiere og lime tekst fra et system til et annet. Tenk om de ønsker å jobbe på oppgaver som ikke er repetitive. Tenk om dine ansatte heller vil snakke med kundene enn å taste inn informasjon til systemene. Tenk på verdien de kan skape dersom de får tid til det. Og motsatt, hva kan du gjøre for å unngå oppsigelser i en effektiviseringsprosess? Ansatte er ikke maskiner, repetitive oppgaver som å flytte informasjon fra et system til et annet er ment for maskiner, ikke mennesker. Det du trenger, er å la maskiner overta repetitive oppgaver med lav verdiskaping og frigjøre dine ansatte til å kunne fokusere på oppgaver som gir mer verdiskaping for virksomheten (Proaktiv kundepleie, aktivt mersalg, bygge og vedlikeholde kunderelasjoner kan være gode eksempler).

En digital ansatt kan løse slike oppgaver. Mange blander begrepet digital ansatt med chatbot eller robotprosesser. De ligner, men det er ikke helt det samme. En chatbot kan besvare kunden men den kan i liten grad utføre oppgaver. En robotprosess kan ikke håndtere kunderelasjon. En digital ansatt er et trent intelligent system som er tilpasset for spesifikke arbeidsoppgaver for din virksomhet. Dette kan være å besvare e-post, utføre data entry, andre back office-rutiner eller regelmessig rapportering. Dette er eksempler på repetitive oppgaver som digitale ansatte med fordel kan overta helt eller delvis.

Andre signifikante fordeler med digitale ansatte er arbeidstiden og eliminasjon av typiske feil mennesker gjør. Når systemet er ferdig trent, er det forventet at systemet ikke vil gjøre feil under normal bruk. Videre vil den digitale ansatte arbeide 24 timer i døgnet - den tar heller ikke kaffepauser og gjør ingen private gjøremål i arbeidstiden.